Log ind   |  
Bestyrelsen Minimer

Sådan kommer du i kontakt med bestyrelsen

Greve Landsby Vandværk
Lillegade 11
2670 Greve

Email: kontakt@grevelandsbyvand.dk

SIGNATURFORKLARING OVERSIGTSKORT

Stophane


Målerbrønd


Hovedstophane

Greve Landsby Vandværk Døgnvagt Minimer

DØGNVAGT

Tlf.: 43 94 11 10

e-mail: kontakt@grevelandsbyvand.dk

Forside Minimer

 

NORMAL DRIFT - MEN STADIG LÆKAGESØGNING I OMRÅDET GREVE LANDEVEJ

Nyheder:Referat af Generalforsamling 2016 vedrørende 2015 - Referat

Opkrævning

Slutopkrævning 2015 samt aconto opkrævning 2016 er sendt til NETS. Den samlede opkrævning har forfald 2 maj 2016.

Vandværket gør opmærksom på, at der opkræves aconto for hele året 2016. Det betyder, at dette vil være den eneste opkrævning forbrugerne vil modtage i 2016. Slut afregning af året 2016 vil blive fremsendt i 2017, når endelig forbrug 2016 kendes.

DRIFT PASSER

Greve Landsby Vandværk har indgået aftale med Tune Vandværk om at passe vandværket i dagligdagen 

Tune Vandværk kan kontaktes i forbindelse med drift-problemer på  tune-vand@mail.dk eller telefon 46139580

på bestyrelsens vegne,

Kim Velgaard, formand

 


 

Copyright Rambøll Danmark A/S