Log ind   |  
Bestyrelsen Minimer

Sådan kommer du i kontakt med bestyrelsen

Greve Landsby Vandværk
Lillegade 11
2670 Greve

Email: kontakt@grevelandsbyvand.dk

SIGNATURFORKLARING OVERSIGTSKORT

Stophane


Målerbrønd


Hovedstophane

Greve Landsby Vandværk Døgnvagt Minimer

DØGNVAGT

Tlf.: 43 94 11 10

e-mail: kontakt@grevelandsbyvand.dk

Forside Minimer
NORMAL DRIFT

NYHED

Bestyrelsen indkalder herved i henhold til vandværkets vedtægter til

 

ORDINÆR GENERALFORSAMLING (indkaldelse)

 

Torsdag d. 23. mar. 2017 kl. 19.30

Forsamlingshuset “Godthåb”, Greve Landevej 80

Bemærk bestyrelsens forslag på dagsorden

Bestyrelsen ønsker generalforsamlingens mandat til at forhandle sammenlægning med Tune Vandværk.

Baggrunds dokumenter vedrørende sammenlægning med Tune Vandværk

Analyse af fremtidens vandforsyning Greve Landsby Vandværk

Forarbejde til 5-årsplan for vedligeholdelse og forbedring

Risikovurdering og handleplan Greve Landsby VV version 1

Opkrævning

Aflæsning skal være Vandværket i hænde nu og Vandværket vil udsende opkrævning efter generalforsamlingen godkendelse af takstbladet for 2017.

DRIFT PASSER

Greve Landsby Vandværk har indgået aftale med Tune Vandværk om at passe vandværket i dagligdagen 

Tune Vandværk kan kontaktes i forbindelse med drift-problemer på  tune-vand@mail.dk eller telefon 46139580

på bestyrelsens vegne,

Kim Velgaard, formand

 


 

Copyright Rambøll Danmark A/S