Log ind   |  
Bestyrelsen Minimer

Sådan kommer du i kontakt med bestyrelsen

Greve Landsby Vandværk
Lillegade 11
2670 Greve

Email: kontakt@grevelandsbyvand.dk

SIGNATURFORKLARING OVERSIGTSKORT

Stophane


Målerbrønd


Hovedstophane

Greve Landsby Vandværk Døgnvagt Minimer

DØGNVAGT

Tlf.: 43 94 11 10

e-mail: kontakt@grevelandsbyvand.dk

Forside Minimer

NYHED

REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING i PDF

FRA ONSDAG DEN 20. SEPTEMBER 2017 KL. 20.00

BESLUTNINGER:

Bemyndigelse til bestyrelsen til at indgå betinget
aftale med Tune Vandværk om sammenlægning
med Tune Vandværk, hvorved Tune Vandværk
overtager vandforsyningen i Greve Landsby Vandværks
forsyningsområde.

 

Beslutning om etablering af nødforsyning til Tune
Vandværk til en forventet omkostning på ca.
400.000 kr. ekskl. moms.

 

Baggrundsmateriale: 

20170222 - Analyse af fremtidens vandforsyning_Greve Landsby Vandværk 
Avis udklip vedr. andelshaver problematikken mht Greve Vandværk
Brev Greve Landsbys Vandværk - 15.08.2017
referat møde med Greve Vandværk - 27.06.2017
referat møde med Tune Vandværk - 27.06.2017
Tune Vandværk renovering

DRIFT PASSER

Tune Vandværk (Greve Landsby Vandværks driftvagt) kan kontaktes i forbindelse med drift-problemer på  tune-vand@mail.dk eller telefon 46139580 

 


 

Copyright Rambøll Danmark A/S