Log ind   |  
Bestyrelsen Minimer

Sådan kommer du i kontakt med bestyrelsen

Greve Landsby Vandværk
Lillegade 11
2670 Greve

Email: kontakt@grevelandsbyvand.dk

SIGNATURFORKLARING OVERSIGTSKORT

Stophane


Målerbrønd


Hovedstophane

Seneste Vandanalyse Minimer

/Portals/100/Vandkvalitet/Vandanalyser/AR-18-CA-00653364-01.pdf?ver=2018-04-25-154248-123Vandanalyse af vandet fra Greve Landsby Vandværk

Greve Landsby Vandværk får jævnligt undersøgt kvaliteten af det vand, som leveres til værkets forbrugere. Nedenstående skema er en rapport af prøveudtagningerne.

Hårdheden i Greve Landsby Vandværk's vand er 20-22

Dato:
2016 Prøver:
Fil:
05.04.2018 Vandprøve Ledningsnet Vandprøve
05.04.2018 Råvandsprøve DGU 207.2246 Vandprøve
04.01.2018 Vandprøve Afgang Vandværk Vandprøve
04.01.2018 Vandprøve Ledningsnet Vandprøve
06.10.2017 Vandprøve Ledningsnet Vandprøve
04.09.2017 Vandprøve Afgang Vandværk - desphenyl-chloridazon  Vandprøve
03.07.2017 Vandprøve Afgang Vandværk Vandprøve #2
03.07.2017  Vandprøve Ledningsnet Vandprøve #1
02.05.2017  Vandprøve Afgang Vandværk - NIKKEL Vandprøve #1 02.05.2017
22.03.2017 Vandprøve Ledningsnet Vandprøve #1 23.03.2017
10.10.2016 Vandprøve Ledningsnet Vandprøve #2 02.01.2017
02.01.2017 Vandprøve Afgang Vandværk - udvidet Vandprøve #1 02.01.2017
10.10.2016 Vandprøve Ledningsnet Vandprøve #1 10.10.2016
26.07.2016 Vandprøve Vandværk Vandprøve #2 04.07.2016
26.07.2016 Vandprøve Ledningsnet
Vandprøve #1 04.07.2016
12.04.2016 Vandprøve Ledningsnet Vandprøve #1 08.04.2016 
11.01.2016 Vandprøve Ledningsnet Vandprøve #2 11.01.2016
11.01.2016 Vandprøve Afgang Vandværk - udvidet
Vandprøve #1 11.01.2016 
Dato: 
Gamle Prøver:
Fil:
17.12.2015  Vandprøve Afgang Vandværk Vandprøve 17.12.2015
21.10.2015 Vandprøve Ledningsnet Vandprøve 21.10.2015
21.10.2015 Vandprøve Afgang Vandværk Vandprøve 21.10.2015
02.09.2015 Vandprøve Andet Vandprøve 02.09.2015
21.04.2015 Vandprøve Afgang Vandværk Vandprøve 09.07.2015
21.04.2015 Vandprøve Ledningsnet
Vandprøve 09.07.2015
21.04.2015 Vandprøve Afgang Vandværk Vandprøve 16.04.2015
21.04.2015 Vandprøve Afgang Vandværk Vandprøve 16.04.2015
21.01.2015 Vandprøve Ledningsnet Vandprøve 21.01.2015
21.01.2015 Vandprøve Afgang Vandværk Vandprøve 21.01.2015
20.10.2014 Vandprøve Ledningsnet
Vandprøve 20.10.2014
18.09.2014 Råvand - Mikrobiologisk kontrol Råvandsprøve 18.09.2014
17.07.2014 Vandprøve Ledningsnet - omprøve Ledningsnet Vandprøve 17.07.2014
10.07.2014 Vandprøve Ledningsnet Vandprøve 10.07.2014
10.07.2014 Vandprøve Afgang Vandværk Vandprøve 10.07.2014
28.04.2014 Råvandsprøve DGU 207.2246 Råvandsprøve Boring 2
28.04.2014 Råvandsprøve DGU 207.297 Råvandsprøve Boring 1
14.04.2014 Vandprøve Ledningsnet Vandprøve 14.04.2014
09.01.2014 Vandprøve Ledningsnet Vandprøve 09.01.2014
09.01.2014 Vandprøve Afgang Vandværk Vandprøve 09.01.2014
15.10.2013 Vandprøve Ledningsnet Vandprøve 15.10.2013
23.07.2013 Vandprøve Afgang Vandværk - omprøve Vandprøve 23.07.2013
09.07.2013 Vandprøve Afgang Vandværk Vandprøve 09.07.2013
09.07.2013 Vandprøve Ledningsnet Vandprøve 09.07.2013
07.05.2013 Vandprøve Ledningsnet Vandprøve 24.04.2013
17.01.2013 Vandprøve Ledningsnet Vandprøve #2 17.01.2013
17.01.2013 Vandprøve Afgang Vandværk Vandprøve #1 17.01.2013
03.10.2012 Vandprøve Ledningsnet Vandprøve 03.10.2012
01.08.2012 Vandprøve Ledningsnet Vandprøve #2
01.08.2012 Vandprøve Afgang Vandværk Vandprøve #1
17.04.2012 Vandprøve Ledningsnet Vandprøve 17.04.2012
06.01.2012 Vandprøve Ledningsnet Vandprøve #2 06.01.2012
06.01.2012 Vandprøve Afgang Vandværk Vandprøve #1 06.01.2012
06.12.2011 Vandprøve Ledningsnet Vandprøve 06.12.2011
27.10.2011 Vandprøve Ledningsnet Vandprøve 27.10.2011
29.08.2011 Vandprøve Vandprøve #2 29.08.08.2011
29.08.2011 Vandprøve Afgang Vandværk Vandprøve #1 29.08.2011
01.08.2011 Vandprøve Ledningsnet Vandprøve #2 01.08.2011
01.08.2011 Vandprøve Afgang Vandværk Vandprøve #1 01.08.2011
03.05.2011 Vandprøve Ledningsnet Vandprøve 03.05.2011
07.01.2011 Vandprøve Vandværk - udvidet prøve Vandprøve 07.01.2011
28.10.2010 Vandprøve Ledningsnet - omprøve Vandprøve 28.10.2010
28.10.2010 Vandprøve afgang vandværk - omprøve Vandprøve 28.10.2010
19.10.2010 Råvandsprøve DGU 207.2246 Råvandsprøve Boring 2
19.10.2010 Råvandsprøve DGU 207.297 Råvandsprøve Boring 1
19.10.2010 Vandprøve Ledningsnet Vandprøve 19.10.2010
19.10.2010 Vandprøve afgang vandværk Vandprøve 19.10.2010
23.07.2010 Vandprøve afgang vandværk vandprøve 23.07.2010
09.07.2010 Vandprøve afgang vandværk vandprøve 09.07.2010
31.03.2010 Råvandsprøve DGU 207.2246 Råvandsprøve Boring 2
31.03.2010 Råvandsprøve DGU 207.297 Råvandsprøve Boring 1
08.02.2010 Vandprøve - Udvidet - Afgang vandværk Vandprøve 08.02.2010
10.11.2009 Vandprøve 10.11.2009 - Ledningsnet Vandprøve #2 10.11.2009
10.11.2009 Vandprøve 10.11.2009 - afgang vandværk Vandprøve #1 10.11.2009
28.09.2009 Greve Kommune accept af genoptagelse af produktion Greve Kommune Accept
28.09.2009 Vandprøve 28.09.2009 Vandprøve 28.09.2009
07.09.2009 Vandprøve 07.09.2009 Vandprøve 07.09.2009
20.06.2009 Vandprøve 15.06.2009 Vandprøve 15.06.2009
01.03.2009 Vandprøve 2009 Vandprøve Jan. 2009

Vandprøve Ledningsnet
Vandprøve Ledningsnet


Copyright Rambøll Danmark A/S